Náklady na život na Sardíní

Túto otázku dostávam veľmi často, preto som sa rozhodol napísať tento krátky článok. Pre nás osobne sú náklady na život nižšie v porovnaní so Slovenskom a navyše si vieme dopriať oveľa kvalitnejšie potraviny za lepšie ceny. Takisto aj energie, hocí sú o niečo drahšie vďaka miernej klíme ich spotrebujete počas roka výrazne menej. Naopak ale administratívne položky ako dane a poistenie sú zase výrazne drahšie. Bývanie a energie Najviac nákladov na bývanie vzniká práve zo spotreby energie. Na Slovensku to veľmi navyšuje dlhá a studená zima a ľudia sú zvyknutí mať interiér poriadne vyhriaty. Na Sardíní a hlavne v oblastiach...